ปั้มน้ำอุตสาหกรรม ปั๊มดูดสิ่งปฏิกูล ปั๊มดูดโคลน

      

 

 

เครื่องปั๊มน้ำ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยส่งผ่านพลังงานจาก แหล่งต้นกำเนิดไปยังของเหลว เพื่อทำให้ของเหลวเคลื่อนที่จาก ตำแหน่งหนึ่งไป ยังอีก ตำแหน่งหนึ่งที่อยู่สูงกว่า หรือในระยะทางที่ไกลออกไป โดยจุดเริ่มต้นของเครื่องปั๊มน้ำนี้มีประวัติศาสตร์ที่ ยาวนานกว่า 2,000 ปีก่อนคริสตศักราช ซึ่งในช่วงเริ่มแรกมีการใช้พลังงาน ที่ได้จากมนุษย์ สัตว์ ต่อมาจึงได้ใช้พลังงานจากธรรมชาติ เช่น พลังงานจากลม และน้ำเป็นแหล่งต้นกำเนิด ซึ่งในช่วงแรกเพียง เพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรเท่านั้น

ในปัจจุบันเครื่องปั๊มน้ำจัดเป็นอุปกรณ์เครื่องมืออีก ชนิดหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างมาก เป็นอุปกรณ์ ที่ช่วยจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตร คมนาคม อุตสาหกรรม ตลอดจนการบำบัดน้ำเสีย เพื่อรักษา สภาวะแวดล้อม ที่ดีให้กับมนุษย์ ซึ่งวิวัฒนาการของเครื่องปั๊มน้ำใน ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปจากเดิม ที่ใช้พลังงานจาก แหล่งธรรมชาติมาเป็น การใช้พลังงานจากไอน้ำ จากเครื่องยนต์ และที่นิยมกันมากคือ การใช้พลังงานไฟฟ้า เนื่องจากความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน

ประเภทของปั๊มน้ำ (Type of Pump)

ปัจจุบันมีการจัดแบ่งประเภทของปั๊มน้ำหลายรูปแบบ และมีการเรียกชื่อแตกต่างกันออกไปมากมาย ดังนั้นจึงมี การจัดหมวดหมู่ออกได้เป็น 2 แบบคือ

 1. แยกตามลักษณะการเพิ่มพลังงานให้แก่ของเหลว หรือการไหลของของเหลวในปั๊ม ได้แก่
  ก. ประเภทปั๊มแรงเหวี่ยง หรือปั๊มหอยโข่ง(Centrifugal) เพิ่มพลังงานให้แก่ของเหลวโดยอาศัยแรงเหวี่ยง หนีจุดศูนย์กลาง ปั๊มแบบนี้บางครั้งเรียกว่าแบบ Rota – dynamic
  ข. ประเภทโรตารี่ (Rotary) เพิ่มพลังงานโดยอาศัยการหมุนของฟันเฟืองรอบแกนกลาง

  ค. ประเภทลูกสูบชัก (Reciprocating)เพิ่มพลังงานโดยอาศัยการอัดโดยตรงในกระบอกสูบ
  ง. ประเภทพิเศษ (Special) เป็นปั๊มที่มีลักษณะพิเศษ ไม่สามารถจัดอยู่ในทั้งสามประเภทที่กล่าวมา
 2. แยกตามลักษณะการขับดันของเหลวในปั๊ม แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ
  ก. ประเภททำงานโดยไม่อาศัยหลักการแทนที่ของเหลว (Dynamic) เป็นปั๊มประเภทอาศัยแรง
  เหวี่ยงหนีจุดศูนย์กลางและแบบพิเศษ
  ข. ประเภททำงานโดยอาศัยหลักการแทนที่ของเหลว (Positive Displacement) คือการเคลื่อนที่ โดยอาศัยชิ้นส่วนของ เครื่องสูบ ปั๊มประเภทนี้จะรวมเอาแบบโรตารี่และแบบลูกสูบชักเข้าอยู่ในกลุ่มด้วย

นอกจากการแบ่งเป็นสองแบบตามที่กล่าวมาแล้ว ยังอาจแบ่งปั๊มตามวัตถุประสงค์การใช้งานของแต่ละชนิดด้วยเช่น ปั๊มดับเพลิง ปั๊มลม ปั๊มสูญญากาศ ปั๊มบาดาล เป็นต้น

คุณสมบัติของปั๊มแต่ละชนิด

 1. ลักษณะการทำงานของปั๊มแบบแรงเหวี่ยง
  ปั๊มแบบแรงเหวี่ยงเป็นปั๊มที่ได้รับความนิยมสูงสุดเมื่อเทียบกับปั๊มแบบอื่น ๆ เนื่องจากมีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง เหมาะสมกับการใช้งานหลายประเภทประกอบกับการดูแลรักษาง่าย ส่วนประกอบของเครื่อง มีใบพัดอยู่ในเสื้อ เครื่องรูปหอยโข่ง (Volute Casing) ให้พลังงานแก่ของเหลวโดยการหมุนของใบพัด ทำให้สามารถยกน้ำจาก ระดับต่ำขึ้นไปสู่ระดับสูงได้

  หลักการทำงานของเครื่อง พลังงานจะเข้าสู่ปั๊มโดยผ่านเพลาซึ่งมีใบพัดติดอยู่ เมื่อใบพัดหมุนของเหลวภายในปั๊ม จะไหลจาก ส่วนกลางของใบพัดไปสู่ส่วนปลายของใบพัด (Vane) จากการกระทำของแรงเหวี่ยง จากแผ่นใบพัดนี้ จะทำให้ เฮดความดัน (Pressure Head) ของเหลวเพิ่มขึ้น เมื่อของเหลวได้รับความเร่ง จากแผ่นใบพัด ก็จะทำให้มีเฮดความเร็วสูงขึ้น ส่งผลให้ของเหลวไหลจากปลายของใบพัดเข้าสู่เสื้อปั๊มรูปหอยโข่ง แล้วออกไปสู่ทางออกของปั๊ม ในขณะเดียวกัน ก็เปลี่ยนเฮดความเร็วเป็นเฮดความดัน ดังนั้นเฮดที่ให้แก่ของเหลวต่อหนึ่ง หน่วยความหนักเรียกว่า เฮดรวมของปั๊ม
 2. ลักษณะการทำงานของปั๊มแบบลูกสูบชัก
  ปั๊มประเภทลูกสูบชัก (Reciprocating pump) เป็นประเภทที่เพิ่มพลังงาน ให้แก่ของเหลว โดยการเคลื่อนที่ของลูกสูบ เข้าไปอัดของเหลวให้ไหล ไปสู่ทางด้านจ่าย ปริมาตรของของเหลวที่สูบได้ ในแต่ละครั้งจะเท่ากับ ผลคูณของพื้นที่หน้าตัด ของกระบอกสูบกับช่วงชักของกระบอกสูบนั้น
ปั้มน้ำอุตสาหกรรม ปั๊มดูดสิ่งปฏิกูล ปั๊มดูดโคลน

Mo: 061-7893265,091-8793965,097-2896515

AFAC GROUP CO.LTD

    
 

ปั้มน้ำอุตสาหกรรม ปั๊มดูดสิ่งปฏิกูล ปั๊มดูดโคลน
 • รับดูดโคลน
 • ดูดตะกอน
 • ปั้มน้ำอุตสาหกรรม,ดูดตะกอน,ดูดโคลน
 • ระบบกรองน้ำ(ตะกอน)
 • Sludge

      ติดต่อสอบถาม

สถานที่ ที่มีแผนงาน และ นโยบาย ในการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม ที่กำลังมีปัญหา ในการดำเนินงานเรามีความยินดีให้บริการในงานที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมแก่ ท่าน  ในขอบเขตงานและ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของทีมงาน

contact : 

atiwat@afac-group.com

Tel : 061-7893265,091-8793965097-2896515

 


      
 


   

   

 - บ่อบำบัดน้ำเสีย


 - บ่อตกตะกอนน้ำเสีย


 - ระบบถังเก็บน้ำ ,ระบบผลิตน้ำประปา


 - ระบบถังเก็บน้ำดิบ


 - คูคลอง ในสนามกอล์ฟ


 - ดูดโคลนบริเวณหน้าบานประตู

   ระบายน้ำชลประทาน


 -ดูดโคลนบริเวณ สถานีสูบน้ำ


 - ดูดโคลนตะกอน ในอุโมงค์ใต้ดิน


 -  บ่อไขมัน  ,อาคารสูง ,โรงแรม


 - บ่อตกตะกอนอาคารสูง และอื่นๆ

 

 

งานขุดลอกสระระบายตะกอน

การประปาส่วนภูมิภาค


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ปั้มน้ำอุตสาหกรรม ปั๊มดูดสิ่งปฏิกูล ปั๊มดูดโคลน                                                                                                                                         


               บริษัทฯ ให้บริการดูดโคลนตะกอนที่รวดเร็ว ในราคาที่เหมาะสม โดยมีการสำรวจและประเมินราคา 

     และเสนอขั้นตอน วิธีการทำงาน รวมถึงแผนการทำงานให้ลูกค้ารับทราบก่อนดำเนินการและทำรายงาน

     สรุปผลการดำเนินงาน หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานทุกครั้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัย

      ในการทำงานและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

บริการ ดูดโคลนตะกอน ให้บริการรวดเร็ว ทันใจ

 

ดำเนินการด้านการให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม

( Environmental Technology and Engineering consultancy)

ขอบเขตการให้บริการ


        ขอบเขตการให้บริการ อุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย เช่นโรงงาน อุตสาหกรรม
        นิคมอุตสาหกรรม ,อาคารสูง ,โรงแรม และคูคลองระบายน้ำ
       - ดูดโคลน,ดูดตะกอนในบ่อบำบัดน้ำเสีย
       - บ่อตกตะกอนน้ำเสีย
       - ระบบถังเก็บน้ำ ,ระบบผลิตน้ำประปา
       - ระบบถังเก็บน้ำดิบ
       - คูคลอง ในสนามกอล์ฟ
       - ดูดโคลนบริเวณหน้าบานประตูระบายน้ำ ชลประทาน
       - ดูดโคลนบริเวณ สถานีสูบน้ำ
       - ดูดโคลนตะกอน ในอุโมงค์ใต้ดิน
       - บ่อไขมัน  ,อาคารสูง ,โรงแรม
       - บ่อตกตะกอนอาคารสูง และอื่นๆ

 

ผลิตภัณฑ์ทีมีประสิทธิภาพสูง ที่หลายหน่วยงานเลือกใช้

           ปั้มดูดคราบน้ำมันอุตสาหกรรมหนักในทะเล

           ปั้มดูดตะกอนของเสียในนิคมฯ

           ปั้มดูดทรายตกค้าง ตะกอน คราบของเสีย

           ปั้มดูดสิ่งของตกค้างในหน่วยงาน องค์กร

           ปั้มระบบบำบัดของเสีย กาก และตะกอน

           ระบบบำบัดมลพิษ

ปรึกษาขอคำแนะนำ หรือรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมทางอีเมลล์
คลิก
ยินดีให้ทางวิศกรเข้าพบ หรือโทรด่วนที่ 061-789-3265

 ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

 

             งานดูดตะกอนของการประปาส่วนภูมิภาค 

   

    

   

 

 

                                                                                           

 

 

งานในนิคมอุตสาหกรรม

         

 

 

 

 


รูปงานขุดลอกสระระบายตอน สถานีผลิตน้ำห้วยซากนอก  
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
งานดูดโคลนตะกอนที่สถานีผลิตน้ำหนองกลางดง การประปาส่วนภูมิภาค (สาขาพัทยา)  ชั้นพิเศษ
 
  
 
 
รูปงานขุดลอกสระระบายตะกอน สถานีผลิตน้ำหนองกลางดง
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

New layr...
 
 
Online:  2
Visits:  85,368
Today:  2,278
PageView/Month:  9,981