ปั้มน้ำอุตสาหกรรม ปั๊มดูดสิ่งปฏิกูล ปั๊มดูดโคลน

      
ดูหน้าสินค้าหลัก คลิก
    รับดูดสิ่งปฏิกูล 
   รับดูดโคลนตะกอน
    รับดูดตะกอน
    ปั้มน้ำอุตสาหกรรม
    ระบบกรองน้ำ
    ท่อส่งน้ำ

      ติดต่อสอบถาม

สถานที่ ที่มีแผนงาน และ นโยบาย ในการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม ที่กำลังมีปัญหา ในการดำเนินงานเรามีความยินดีให้บริการในงานที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมแก่ ท่าน  ในขอบเขตงานและ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของทีมงาน

contact : atiwat@afac-group.com

Tel : 061-789-3265,091-7893965

ระบบบำบัดของเสีย   ของเสียและกากตะกอนระบบ  ระบบบำบัดมลพิษ

            
         
   
    

 

 

 

      บริษัท เอแฟ็ค กรุ๊ป จำกัด  ก่อตั้งขึ้นในปี 2549 

โดยดำเนินธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้าง  โดยงานหลัก เป็นระบบงานไฟฟ้า ประปา

ระบบบำบัดน้ำเสีย ในนิคมอุตสาหกรรม และทั่วไป ด้วยปรัชญาในการทำงาน

คือทำให้ลูกค้าพึงพอใจ รวดเร็ว และงานมีประสิทธิภาพ รับประกันผลงาน ด้วยทีมงานด้านวิศวกรที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านก่อสร้าง

พร้อมทั้งมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมในทุก ๆด้าน ทำให้เราสามารถประเมิน

ราคาต้นทุน ระยะเวลาการก่อสร้าง ตลอดจนการดำเนินการก่อสร้างทุกอย่างเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนที่ได้กำหนดไว้ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า จะได้รับผลงานที่มีคุณภาพในเวลาที่กำหนดไว้อย่างแน่นอน

   

    บริษัทฯ ให้บริการดูดโคลนตะกอนที่รวดเร็ว ในราคาที่เหมาะสม โดยมีการสำรวจและประเมินราคา
และเสนอขั้นตอน วิธีการทำงาน รวมถึงแผนการทำงานให้ลูกค้ารับทราบก่อนดำเนินการและทำรายงาน
สรุปผลการดำเนินงาน หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานทุกครั้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัย
ในการทำงานและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

     ขอบเขตการให้บริการ
ขอบเขตการให้บริการ อุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย เช่นโรงงาน อุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม ,อาคารสูง ,โรงแรม และคูคลองระบายน้ำ
 - บ่อบำบัดน้ำเสีย
 - บ่อตกตะกอนน้ำเสีย
 - ระบบถังเก็บน้ำ ,ระบบผลิตน้ำประปา
 - ระบบถังเก็บน้ำดิบ
 - คูคลอง ในสนามกอล์ฟ
 - ดูดโคลนบริเวณหน้าบานประตูระบายน้ำ ชลประทาน
 - ดูดโคลนบริเวณ สถานีสูบน้ำ
 - ดูดโคลนตะกอน ในอุโมงค์ใต้ดิน
 - บ่อไขมัน  ,อาคารสูง ,โรงแรม

- ดูด Sludge

 

Passion & Vision

 Number One and   Leader   in   PUMPING   SYSTEMS  

  &  Supplied   Solutions .


 

     ด้วยปรัชญาในการทำงาน คือทำให้ลูกค้าพึงพอใจ รวดเร็ว และงานมีประสิทธิภาพ

 

 
Online:  4
Visits:  85,371
Today:  2,281
PageView/Month:  9,984