บริการดูดโคลนตะกอน

ในระดับอุตสาหกรรมเลือกใช้ อุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย เช่น โรงงาน อุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรม ,อาคารสูง ,โรงแรม และคูคลองระบายน้ำ

บริการของ AFAC GROUP

ดูดโคลนตะกอน

ให้บริการดูดโคลนตะกอน บ่อตกตะกอนน้ำเสีย

ติดตั้งปั๊มอุสาหกรรม

ให้บริการด้านการติดตั้งปั๊มน้ำขนาดใหญ่อุตสาหกรรม

สร้างถังกรองน้ำอุตสาหกรรม

รับสร้างถังกรองน้ำอุตสาหกรรม ระบบถังเก็บน้ำ ระบบผลิตน้ำประปา

ซ่อมแซมถังขนาดอุตสาหกรรม

ซ่อมแซมถังอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
พ่นทรายและทาสีใหม่

ลูกค้าที่วางใจเลือกใช้บริการกับเรา

ต้องการติดต่อเพื่อปรึกษาโทร 061-789-3265

มุ่งมั่นและพัฒนาด้านการให้บริการ

ด้วยปรัชญาในการทำงาน คือทำให้ลูกค้าพึงพอใจ รวดเร็ว และงานมีประสิทธิภาพ