พันธกิจของเรา ด้วยปรัชญาในการทำงาน คือทำให้ลูกค้าพึงพอใจ รวดเร็ว และงานมีประสิทธิภาพ วิสัยทัศน์

Number One and Leader in PUMPING SYSTEMS & Supplied Solutions .

ประวัติความเป็นมา

บริษัท เอแฟ็ค กรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2549

โดยดำเนินธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้าง โดยงานหลัก เป็นระบบงานไฟฟ้า ประปาระบบบำบัดน้ำเสีย ในนิคมอุตสาหกรรม และทั่วไป ด้วยปรัชญาในการทำงาน คือทำให้ลูกค้าพึงพอใจ รวดเร็ว และงานมีประสิทธิภาพ รับประกันผลงาน ด้วยทีมงานด้านวิศวกรที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านก่อสร้าง พร้อมทั้งมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมในทุก ๆด้าน ทำให้เราสามารถประเมิน  ราคาต้นทุน ระยะเวลาการก่อสร้าง ตลอดจนการดำเนินการก่อสร้างทุกอย่างเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนที่ได้กำหนดไว้ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า จะได้รับผลงานที่มีคุณภาพในเวลาที่กำหนดไว้อย่างแน่นอน


ขอบเขตการให้บริการ

ขอบเขตการให้บริการ อุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย เช่นโรงงาน อุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรม ,อาคารสูง ,โรงแรม และคูคลองระบายน้ำ

 • บ่อบำบัดน้ำเสีย
 • บ่อตกตะกอนน้ำเสีย
 • ระบบถังเก็บน้ำ ,ระบบผลิตน้ำประปา
 •  ระบบถังเก็บน้ำดิบ
 • คูคลอง ในสนามกอล์ฟ
 • ดูดโคลนบริเวณหน้าบานประตูระบายน้ำ ชลประทาน
 • ดูดโคลนบริเวณ สถานีสูบน้ำ
 • ดูดโคลนตะกอน ในอุโมงค์ใต้ดิน
 • บ่อไขมัน  ,อาคารสูง ,โรงแรม
 • ดูด Sludge
 • ติดตั้งปั๊มอุสาหกรรมขนาดใหญ่
 • สร้างถังกรองน้ำอุตสาหกรรม
 • ซ่อมแซมถังขนาดอุตสาหกรรม
 • จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับการเปลื่ยนทรายกรอบริการเปลี่ยนทรายกรองน้ำ
  งน้ำ