ผลงานที่ผ่านมา

งานดูดโคลนตะกอน กฟผ. พระนครเหนือ

งานดูดโคลนตะกอน

งานดูดโคลนตะกอน

งานดูดโคลนตะกอน โรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตพระนครเหนือ ปี 2561

งานเปลื่ยนสารกรองน้ำ กปภ.สาขาพัทยา

งานเปลื่ยนสารกรองน้ำ

งานเปลื่ยนสารกรองน้ำ

กปภ.สาขาพัทยา ปี 2560

งานดูโคลนตะกอน กปภ.ขอนแก่น

งานดูโคลนตะกอน

งานดูโคลนตะกอน

กปภ.ขอนแก่น ปี 2560

งานดูดโคลนตะกอน โรงไฟฟ้าบางประกง

งานดูดโคลนตะกอน

งานดูดโคลนตะกอน

โรงไฟฟ้าบางประกง ปี 2560

งานดูโคลนตะกอน กปภ.บางพระ

งานดูโคลนตะกอน

งานดูโคลนตะกอน

กปภ.บางพระ ปี 2560

งานเปลื่ยนสารกรองน้ำ อมตะนคร

งานเปลื่ยนสารกรองน้ำ

งานเปลื่ยนสารกรองน้ำ

อมตะนคร ปี 2559

งานดูดโคลนตะกอน อมตะนครเฟส 4

งานดูดโคลนตะกอน

งานดูดโคลนตะกอน

อมตะนคร ปี 2558
งานดูโคลนตะกอน

งานดูโคลนตะกอน

กปภ.อยุธยา ปี 2558
งานติดตั้งปั๊มบนแพ

งานติดตั้งปั๊มบนแพ

อมตะนคร ปี 2556
งานซ่อมแซมถัง Clearwell

งานซ่อมแซมถัง Clearwell

อมตะซิตี้ ปี 2555
Message us