พันธกจของเรา

ประวัติความเป็นมา

บริษัท เอแฟ็ค กรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2549

โดยดำเนินธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้าง โดยงานหลัก เป็นระบบงานไฟฟ้า ประปาระบบบำบัดน้ำเสีย ในนิคมอุตสาหกรรม และทั่วไป ด้วยปรัชญาในการทำงาน คือทำให้ลูกค้าพึงพอใจ รวดเร็ว และงานมีประสิทธิภาพ รับประกันผลงาน ด้วยทีมงานด้านวิศวกรที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านก่อสร้าง พร้อมทั้งมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมในทุก ๆด้าน ทำให้เราสามารถประเมิน  ราคาต้นทุน ระยะเวลาการก่อสร้าง ตลอดจนการดำเนินการก่อสร้างทุกอย่างเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนที่ได้กำหนดไว้ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า จะได้รับผลงานที่มีคุณภาพในเวลาที่กำหนดไว้อย่างแน่นอน


ขอบเขตการให้บริการ

ขอบเขตการให้บริการ อุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย เช่นโรงงาน อุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรม ,อาคารสูง ,โรงแรม และคูคลองระบายน้ำ

  • บ่อบำบัดน้ำเสีย
  • บ่อตกตะกอนน้ำเสีย
  • ระบบถังเก็บน้ำ ,ระบบผลิตน้ำประปา
  •  ระบบถังเก็บน้ำดิบ
  • คูคลอง ในสนามกอล์ฟ
  • ดูดโคลนบริเวณหน้าบานประตูระบายน้ำ ชลประทาน
  • ดูดโคลนบริเวณ สถานีสูบน้ำ
  • ดูดโคลนตะกอน ในอุโมงค์ใต้ดิน
  • บ่อไขมัน  ,อาคารสูง ,โรงแรม
  • ดูด Sludge
Message us