บริการดูดโคลนตะกอน

– ดูดโคลนบริเวณ สถานีสูบน้ำ
– ดูดโคลนตะกอน ในอุโมงค์ใต้ดิน
– บ่อไขมัน ,อาคารสูง ,โรงแรม
– คูคลองในสนามกอล์ฟ
– อุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย
– ดูดโคลนบริเวณหน้าบานประตูระบายน้ำ
– งานการประปาส่วนภูมิภาค

ติดตั้งปั๊มอุสาหกรรมขนาดใหญ่

รับติดตั้งปั๊มน้ำขนาดใหญ่สำหรับดูดน้ำเพื่อไปใช้ในนิคมอุตสาหกรรม
– ติดตั้งปั๊มบนแพน้ำ
– ติดตั้งปั้มน้ำในนิคมอุตสหกรรม
– ติดตั้งปั้มน้ำในโรงงาน

สร้างถังกรองน้ำอุตสาหกรรม

สำหรับเก็บน้ำดิบขนาดใหญ่ ของนิคมอุตสาหกรรม 
– ขนาด 1000 Q
– ขนาดอื่นๆที่ลูกค้าต้องการ

ซ่อมแซมถังขนาดอุตสาหกรรม

รับซ่อมแซมถังเก็บน้ำอุตสาหกรรม รายละเอียดดังต่อไปนี้
– ซ่อมแซมโครงสร้างถังขนาดใหญ่
– พ่นทรายถัง
– ทาสีถังใหม่

จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับการเปลื่ยนทรายกรองน้ำ

จำหน่ายสารกรองน้ำ แอนทราไซต์ และ หัวกรองน้ำ คุณภาพสูง

บริการเปลี่ยนทรายกรองน้ำ

บริการเปลื่ยนทรายกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์คุณภาพสุง