ผลงานที่ผ่านมา

งานเปลื่ยนสารกรองน้ำ กปภ.สาขาพัทยา

งานเปลื่ยนสารกรองน้ำ

งานเปลื่ยนสารกรองน้ำ

กปภ.สาขาพัทยา ปี 2560

งานดูโคลนตะกอน กปภ.ขอนแก่น

งานดูโคลนตะกอน

งานดูโคลนตะกอน

กปภ.ขอนแก่น ปี 2560

งานดูดโคลนตะกอน โรงไฟฟ้าบางประกง

งานดูดโคลนตะกอน

งานดูดโคลนตะกอน

โรงไฟฟ้าบางประกง ปี 2560

งานดูโคลนตะกอน กปภ.บางพระ

งานดูโคลนตะกอน

งานดูโคลนตะกอน

กปภ.บางพระ ปี 2560

งานเปลื่ยนสารกรองน้ำ อมตะนคร

งานเปลื่ยนสารกรองน้ำ

งานเปลื่ยนสารกรองน้ำ

อมตะนคร ปี 2559

งานดูดโคลนตะกอน อมตะนครเฟส 4

งานดูดโคลนตะกอน

งานดูดโคลนตะกอน

อมตะนคร ปี 2558

งานดูโคลนตะกอน กปภ.อยุธยา

งานดูโคลนตะกอน

งานดูโคลนตะกอน

กปภ.อยุธยา ปี 2558

งานติดตั้งปั๊มบนแพ อมตะนครเฟส 4

งานติดตั้งปั๊มบนแพ

งานติดตั้งปั๊มบนแพ

อมตะนคร ปี 2556

งานซ่อมแซมถัง Clearwell

งานซ่อมแซมถัง Clearwell

งานซ่อมแซมถัง Clearwell

อมตะซิตี้ ปี 2555